"İnsan Değer ve onurunu Yükseltmek" temalı sosyal hizmet sempozyumu 2015 gerçekleştirildi

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü'nün Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Manisa Şubesi ile birlikte düzenlediği "İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek" temalı "Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015"te Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 750 akademisyen, uzman ve öğrenci katılımı ile gerçekleştirildi.

1995 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve bu sene üniversitemizin ev sahipliği yaptığı sempozyum, katılımcılar tarafından "bugüne kadar yapılmış en büyük katılımlı sempozyum" olarak nitelendirildi.

Sempozyumun açılış töreni,  26 Kasım 2015 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin ŞİMŞEK, Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali KİLİMCİOĞLU, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ, il müdürleri, bilim insanları, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Şahin, 1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumları'nın 19. sunu 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştiriyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sempozyumu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Manisa Şubesi ile birlikte düzenliyoruz. 2015, Türkiye'deki sosyal hizmet uygulamasının ellinci yılıdır. Bu özel yılda Sosyal Hizmet Sempozyumu'nu düzenlemek bizlere nasip oldu. "Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının Ellinci Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek" temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015'in amacı, ülkemizde sosyal hizmet teori ve uygulamalarını bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015'in ulaşmak istediği en önemli hedef; Türkiye'de sosyal hizmet meslek ve bilim alanını tarihsel olarak değerlendirmek, uygulama ve bilimsel yaklaşımları tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, sosyal hizmetin mesleki ve disipliner gelişimine katkıda bulunmaktır. Sempozyum'un bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacak; ayrıca çeşitli sosyal etkinliklere de yer verilecektir." diye konuştu.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına konuşan Abidin ÖZDEMİR, sosyal hizmet uzmanlığının hak savunucu ve sosyal adalet temelli bir meslek olduğunu belirterek, "Sosyal hizmet uzmanlığı, taraf tutan bir meslektir. Yoksulluk ve yoksunluk çekenlerin, kimsesizlerin ve dezavantajlı bireylerin tarafındadır" dedi.    

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali KİLİMCİOĞLU, bu bilimsel toplantıların farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanların bir araya gelip tanışmaları ve ortak projelerin ortaya çıkması açısından son derece önemli olduğunu belirterek; halkın sosyal hizmetlere ulaşma konusunda sıkıntı çektiğini, çünkü nereye ve nasıl başvuracağını bilmediğini dile getirdi. Sosyal hizmet çalışmalarının daha fazla tanıtılması gerektiğini, ilk başvuru merkezlerinin olmasının da bu duruma çözüm olabileceğini ifade etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ ise, sempozyumun bu kadar yoğun bir katılımla gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Sosyal hizmet son derece geniş ve içi doldurulması gereken bir kavramdır. Sosyal hizmetin İnsanlık tarihinin başından beri değişik uygulamalarla gerçekleştiğini görüyoruz. Peygamberimizin hadislerinde de bunu açık bir şekilde görüyoruz. Örneğin, 'Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir' hadisinde olduğu gibi. Toplumdaki huzursuzluklara baktığımızda, bunun kişilerin vicdanlarındaki emperyal güçleri baskılayamamış olmalarından kaynaklandığını görürsünüz. Umarım, bu sempozyumlar sayesinde hem devletler bazında, hem de vicdanlarımız bazında emperyal güçlerin törpülenmiş olduğu bir dünya oluşur" dedi. Prof. GÜMÜŞ,  Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ'nin bir proje ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Portekiz'de olması nedeniyle, çok istediği halde sempozyuma katılamadığını dile getirerek, Prof. ÇELEBİ'nin başarı dileklerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Hizmet Uzmanlığı mesleğinde 50 yılını dolduran Şammas HÖYÜKLÜ, Erdoğan TAŞKIN, Emel PAMİR DANİŞOĞLU ve Mehmet SAMANCIOĞLU'nun plaketleri takdim edildi.

Sempoyum, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril TUFAN'ın başkanlığını yaptığı Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Işıl BULUT ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail DEMİRDÖVEN'in konuşmacı olarak yer aldığı "İnsan Değer ve Onurunun Yüceltilmesi" konulu açılış paneli ile devam etti.

Sempozyum süresince beş panel, beş atölye çalışması, 200'ün üstünde sözlü ve 30'un üstünde poster bildiri sunumu yapıldı ve Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yaşanan sorunlar dile getirildi. Aynı zamanda ülkemizde sosyal hizmet uygulamasının başladığı tarih üzerinden geçen elli yılda sosyal hizmet mesleğinin geldiği yer ve mesleğin geleceği tartışıldı. Sempozyumda sosyal hizmet alanında çalışmış ancak vefat etmiş akademisyen ve uzmanlar da unutulmadı. Cumartesi günü düzenlenen panelin ardından, mesleğe emek vermiş olanlar için Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Manisa Şubesi tarafından lokma döktürüldü.

Sempozyumda tarihsel süreçte sosyal hizmet, kuram uygulama bütünlüğü, sosyal hizmet felsefesi ve etiği, sosyal hizmet örgütleri, ailelerle sosyal hizmet, insan hakları, örgütlerle sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi, okul sosyal hizmeti, din ve maneviyat, adli sosyal hizmet, toplumsal cinsiyet, yaşlı refahı, engelli refahı, çocuk refahı, sosyal dışlanma, göçmen ve sığınmacılar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, sivil toplum, aile içi şiddet, afet ve krizlerde sosyal hizmet gibi konu başlıklarında pek çok oturum gerçekleştirildi.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik